Prednosti sistema

POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

JAVNO SKLADIŠTE

POSLOVNA BANKA

 • Kvalitetno skladištenje. Poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da skladište proizvode u skladišnom prostoru visokih performansi i time očuvaju kvalitet svojih proizvoda.
 • Sigurnost skladištenja. Rizik od umanjenja kvaliteta ili kvantiteta proizvoda je minimalan, jer u slučaju štete, isplatu garantuje Kompenzacioni fond.
 • Kratkoročni krediti. Uz robni zapis, poljoprivredni proizvođači mogu dobiti povoljne kratkoročne kredite za finansiranje proizvodnog procesa, dok deponovane proizvode ne realizuju po povoljnim uslovima, bez opterećivanja pokretne i nepokretne imovine ručnom zalogom i hipotekom.
 • Subvencije. Poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost korišćenja subvencija za pokrivanje dela troškova skladištenja i prilikom uzimanja kredita.

 

 • Veći prihodi. Javna skladišta u sistemu stiču licencu, kojom unapređuju kvalitet usluge skladištenja, što omogućava određivanje više cene za usluge skladištenja.
 • Veći obim posla. Tražnja za licenciranim kvalitetenim skladišnim prostorom među potencijalnim deponentima je veća u odnosu na manje, nelicencirane skladišne kapacitete, stoga je javnim skladištima u interesu da se uključe u sistem i postanu konkurentniji.
 • Proširivanje delatnosti. Javna licencirana skladišta mogu učestvovati u skladištenju državnih robnih rezervi.
 • Održivost poslovanja. Robni zapis, koji javna skladišta izdaju po osnovu deponovanih poljoprivrednih proizvoda, mogu koristiti kao zalogu za kratkoročno finansiranje zaliha.
 • Minimalan rizik. Poslovanje javnih skladišta nosi minimalan rizik, jer Kompenzacioni fond garantuje za obaveze skladišta prema deponentima.
 • Subvencije. Prema uredbi Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, za licencirana javna skladišta su predviđene subvencije za nabavku potrebne opreme: aparata za brzo merenje 
  proteina, termometara i 
  aparata za utvrđivanje broja padanja.
 • Nova tržišna niša. Bankama se otvara nova tržišna niša korisnika kredita-poljoprivredni proizvođači.
 • Minimalan rizik. Odobravanje kredita u novoj tržišnoj niši je mnogo sigurnije za banke, jer pretpostavlja kolateral u vidu robnog zapisa, visok nivo likvidnosti deponovane robe i pravo realizovanja svojih potraživanja pre ostalih kreditora vansudskim postupkom.
 • Mogućnost korišćenja kreditnih linija EBRD-a. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i EBRD su potpisali memorandum, kojim se predviđa usmeravanje kreditnih linija ka bankama, koje odobravaju kratkoročne kredite poljoprivrednim proizvođačima, po onosvu robog zapisa.

 


« nazad
baner13 Pravilnik za upravljanje robnim zapisima Priručnik za rad javnih skladišta za zrnaste kulture Agroservis
Produktna berza
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (10.07.) 17,00 soja (10.07.) 43,50 pšenica minimum 12% proteina rod 2020. (10.07.) 18,00
Ažurirano 15.07.2020. 07:11:27
Vremenska prognoza
< >
Vremenska prognoza »
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs