21.10.2013 14:57

Treći poljoprivredni forum “HRANA ZA EVROPU”

U organizaciji Ekonomskog instituta i Društva agrarnih ekonomsita Srbije, u Subotici od 17-19. oktobra, održan je treći poljoprivredni forum “HRANA ZA EVROPU”.

Agroprivreda je najveći neiskorišćeni potencijal i strateška oblast ekonomskog suvereniteta Srbije. Kako da mobilišemo i gde da usmerimo skroman domaći investicioni potencijal? Kako da privučemo strani kapital? Kako da što bolje iskoristimo evropske i fondove drugih međunarodnih organizacija? Kako da razvoj agroprivrede baziramo na tržišnom, a ne samo na proizvodnom konceptu?

Nove dileme i nova rešenja, kroz dijalog trećeg foruma, posvećen je temi “Investirajmo u agroprivredu Srbije”

U okviru panela FINANSIRANJE AGROPRIVREDE, o potencijalima Sistema javnih skladišta i posebno robnog zapisa kao kvalitetnog kolaterala za kratkoročno finansiranje poljloprivredene proizvodnje, govorila je zamenik direktora Kompenzacionog fonda Republike Srbije, Tatijana Đukanović.


« nazad
baner13 Pravilnik za upravljanje robnim zapisima Priručnik za rad javnih skladišta za zrnaste kulture Agroservis
Produktna berza
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2020. (16.09.) 15,20 soja rod 2020. (17.09.) 43,00 pšenica minimum 12% proteina (17.09.) 18,30
Ažurirano 19.09.2020. 04:27:26
Vremenska prognoza
< >
Vremenska prognoza »
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs