06.11.2010 12:56

Potpisan Protokol o strateškoj saradnji između Kompenzacionog fonda Republike Srbije i Direkcije za robne rezerve Vojvodine

Suština protokola između Kompenzacionog fonda i Pokrainske direkcije za robne rezerve trebala bi da omogući brži razvoj Sistema javnih skladišta za poljoprivredne proizvode. Sistem javnih skladišta koji u našoj državi funkioniše od prošle godine, omogućava vlasnicima poljoprivrdnih proizvoda da uskladištenjem svog proizvoda dobiju hartiju od vrednosti. Razvoj ovog sistema će olakšati poslovanje Direkcije za robne rezerve u domenu administriranja odnosa sa skladištarima i doprineće sigurnosti u obeštećivanju eventualnih šteta koje su definisane Pravilnikom o poslovanju Kompenzacionog fonda i kaznenim odredbama koje propisuje Zakon o Javnim skladištima za poljoprivredne proizvode.

Protokol o saradnji su u ime Kompenzacionog fonda i Direkcije potpisali direktor Direkcije za robne rezerve Vojvodine, Toma Jošanov i direktor Kompenzacionog fonda Republike Srbije, Milan Đakov.

Pored ove vrste sigurnosti, ono što saradnja ove dve institucije donosi je novi kvalitet- kvalitet poljoprivrednog proizvoda koji će kroz Sistem licenciranih javnih skladišta biti sortiran i kao takav kvalitetno uskladišten. Istovremeno tržištu će biti ponuđen proizvod garantovanog kvaliteta u smislu primarnog proizvoda, ali i sekundarnog. Kvalitet je određen Pravilnikom o kvalitetu poljoprivrednih proizvoda koji se skladište u javnim skladištu, a koji je zahtevniji od onog koji propisuje Direkcija, i koji će doprineti većoj dobiti za sve učesnike u lancu agropreduzetništva. Stoga je i prirodno da ubuduće Direkcija skladišti poljoprivredne proizvode isključivo u javnim skladištima, za one kulture koje su propisane Pravilnikom o vrstama proizvoda koja se mogu skladišti.

Kompenzacioni fond se obavezao na slobodan protok svih informacija između dve institucije što uključuje i elektronsku evidenciju izdatih robnih zapisa pri MPŠV kao i svaku vrstu tehničke i poslovne podrške svim resursima koji su Fondu na raspolaganju.

PDF download Izveštaj sa događaja P.L.O.D. Andrevlje

Pogledajte video sa događaja


« nazad
baner13 Pravilnik za upravljanje robnim zapisima Priručnik za rad javnih skladišta za zrnaste kulture baner14 baner16 Agroservis
Produktna berza
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (29.07.) 24,80 soja (23.07.) 71,00 pšenica rod 2021. (28.07.) 20,00
Ažurirano 31.07.2021. 21:30:34
Vremenska prognoza
< >
Vremenska prognoza »
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs